Peter Skoglund
Artist and photographer based in Uppsala, Sweden.
Peter works as an IT-consultant but has a passion for photography since the mid-nineties. The subjects are mainly nature and landscape, but he also makes a lot of macro work and images of a more abstract nature.
(In Swedish)
Konstnär och fotograf med bas i Uppsala, Sverige.
Peter arbetar som IT-konsult men har ett brinnande intresse för fotografi sedan mitten av nittiotalet. Motiven är i huvudsak natur och landskap men det förekommer även en hel del macro och bilder åt mer åt det abstrakta hållet.
Photo: Pär Söderman
Back to Top